"MASKOTA MIMI "

                    Pomoćnik našim sportašima. :)

Sportska priredba kao da se nije desila ako nije bilo maskote škole MM - Mimija!

Djeca ga vole jer je onda njihovo postignuće još veće kada Mimi pristustvuje.


Sportski pozdrav!!