"Škola nogometa M-M za djecu predškolske dobi "

Učimo djecu razvijati se u sportu

Škola danas radi na 3 lokacije: