ŠKOLA NOGOMETA           M-M
za djecu predškolske dobi

Najvažnija sporedna stvar na svijetu...

UPISI TIJEKOM CIJELE GODINE NA 3 LOKACIJE

Naši Uspjesi i Pobjede   

 ukupno ČLANOVa od početka

450

AKTIVNE LOKACIJE

3

GODINA RADA

8

POŠALJITE UPIT  VEZAN ZA RAD ŠKOLE ILI PRIJAVITE DIJETE ZA ČLANSTVO

PODIJELITE STRANICU